Tietosuojaseloste

15.5.2018

1.Rekisterinpitäjä:
SE Mäkinen Logistics Oy, Yhtiöryhmän HR-osasto.
Käyntiosoite Lamminsuontie 1, 01750 Vantaa.

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Satu Lahtinen, HR-päällikkö.
Osoite: Lamminsuontie 1, 01750 Vantaa.
Puhelin: 09-6155 8675
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@se-makinen.fi

3.Rekisterin nimi:
SE Mäkinen-yhtiöryhmä / työnhakijarekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa SE Mäkinen-yhtiöryhmään hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiesten käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Mikäli työnhakija antaa hakemusta lähettäessä luvan hakemuksen säilyttämiseen, säilytetään tietoja rekisterissä 6 kuukautta. Muussa tapauksessa tiedot poistetaan rekrytointiprosessin päätyttyä.

5.Rekisterin tietosisältö:
Työnhakulomakkeeseen tulevat tiedot: mitä työtä työnhakija hakee, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä palkkatoivomus. Lisäksi henkilö voi halutessaan antaa lisätietoja, toimittaa liitteitä sekä antaa luvan hakemuksen säilyttämiseen.

6.Säännönmukaiset tietolähteet:
Työnhakija lähettää tiedot itse.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta SE Mäkinen-yhtiöryhmän ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet:
Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköisen rekisterin käyttöoikeus on vain rekrytoijilla sekä rekrytoivilla esimiehillä. Sähköisen rekisterin suojaus on hoidettu asianmukaisesti palomuurein, salasanoin sekä muina yleisesti teknisin hyväksytyin keinoin. Sähköisestä rekisteristä työnhakijan tiedot poistetaan joko heti rekrytointiprosessin jälkeen tai 6 kk:n kuluttua, mikäli hakija on antanut luvan tietojen säilyttämiseen.
Manuaalinen aineisto: Tiedot tulostetaan vain tarvittaessa ja hävitetään käsittelyn jälkeen. Manuaalinen aineisto säilytetään käsittelyajan asianmukaisesti ja niin, että se ei ole ulkopuolisten nähtävillä.

9.Tarkastus- ja kielto-oikeus:
Työnhakijalla on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisen, vanhentuneen tai puutteellisen tiedon oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2). Työnhakijalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, vaikka olisi hakemuksen lähettämishetkellä antanut luvan säilyttää sitä 6 kuukautta (suostumuksen peruuttaminen).

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen:
SE Mäkinen-yhtiöryhmä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta perustuen lainsäädännön muuttumiseen sekä liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tietosuojaselosteen sisältöön suositellaan tutustumaan säännöllisin väliajoin.