• Tuotantoteknologia

  ttekn.jpg

  Johtamisjärjestelmät

  Kehitämme autokaupan jakelulogistiikan hallintaan tietojärjestelmiä ja toimintamalleja. Järjestelmissä päivittyvät tietorakenteet vapauttavat ajojärjestelijät keskittymään kuormasuunnitteluun ja eri alueilta lähtevän toiminnan yhteensovittamiseen.

  Tietojärjestelmä puolestaan viestii viipymättä eri puolilla toimintaaluetta operoiville autojenkuljetusrekoille tehdyt suunnitelmat, niiden muutokset, työmääräykset ja -ohjeet. Tämän lisäksi kuljetuksessa olevien autojen tilatiedot sekä lastaus- ja toimitusennusteet päivitetään jokaisen työvaiheen jälkeen ja raportoidaan asiakkaille sekä muille jakeluketjun toimijoille.

  Prosessin aikana alunperin melko suoraviivaiset kuljetustilaukset muuttuvat nopeasti monimutkaisemmiksi, toisiinsa linkittyneiksi kuljetussuoritteiksi. Näiden kuljetussuoritteiden kokonaistehokkuus lopulta ratkaisee saavutettavan palvelun laadun ja kustannustehokkuuden.

  ttekn.jpg

 • Ekonomia_Venaja.jpg
  Ekonomia_vers_7-karry.jpg

  Kalustosuunnittelu

  Autojen kuljettaminen vaatii erikoisrakenteisia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden kyytiin erilaiset merkit ja mallit saadaan tehokkaasti lastattua. Yleisen tehokkuustavoitteen lisäksi kuljettamista säätelee autonvalmistajien vaatimukset toteutuvista lastaus- ja kuljetuskulmista, ajoneuvojen sidonnasta sekä turvaväleistä. Hyvin suunnitellut autojenkuljetusrekat mahdollistavat useita erilaisia lastausjärjestyksiä, jolloin vaihtelevat kuormakombinaatiot voidaan lastata jakelureitin mukaiseen järjestykseen. Kotimaassa käytettävä kalustomme on lähes poikkeuksetta suunniteltu ja rakennettu Suomessa.

  Tehokkaan lava- ja perävaunurakenteen suunnittelussa tutkimme ja optimoimme rakenteen kuormankantokykyä erilaisten kuormaprofiilien avulla. Analyysissä hyödynnämme kuljettavien ajoneuvojen kokoon ja muotoon pohjautuvia kuormaindeksejä, jotka mahdollistavat eri yksiköistä muodostettujen kuormien vertaamisen toisiinsa. Kuormaprofiilit vaihtelevat alueellisesti, johtuen eri merkkien vaihtelevista mallivalikoimista sekä ennen kaikkea kuorma- ja pakettiautokuljetusten keskittymisestä tietylle osaa markkinoita. Tästä syystä uusien lavojen ja perävaunujen suunnittelussa kehitämme aina muutamaa rinnakkaista rakennetyyppiä, jotka optimoidaan hieman erityyppisten kuormaprofiilien kuljettamiseen.

  Tämän kuljetuskaluston kehitystyön tuloksena voimme tarjota asiakkaillemme käyttöön markkinoiden tehokkaimmin hyödynnetyn kuljetuskapasiteetin.

  : Kuva #1
  : Kuva #2