Takaisin
Trafik_i_Sverige.jpg

Ajokilometrit vähenevät mutta autoilu lisääntyy Ruotsissa

 
Ruotsalaiset autoilijat ajavat autoillaan aikaisempaa harvemmin ja lyhyempiä matkoja. Kuitenkin autoilu Ruotsissa kasvaa.
 
Ajokilometrit pudonneet lähes 8 %

Öljy-yhtiö Statoil teetti tutkimuksen ruotsalaisten autoilusta ja vertasi tuloksa edelliseen.  Kun vuonna 2008 autoilija ajoi noin 13 000 kilometriä vuodessa, uusimman tutkimuksen mukaan ajokilometrit ovat vähentyneet  7,7 %.  Nyt ollaan keskimäärin 12 000 ajokilometrissä vuodessa.

Ruotsin Liikenneviraston ja Tielaitoksen asiantuntijat korostavat, että pitkään jatkuneen ajokilometrimäärän kasvutrendin muutos ja kääntyminen laskuun ei johdu vain taloudellisesta tilanteesta.
Taustalla on monia samaan aikaan vaikuttavia syitä.

Opiskeluajat ovat pidentyneet,  eikä opiskelijoilla ole taloudellista mahdollisuutta hankkia autoa. Yhä useammat muuttavat kaupunkeihin, ja niissä on vähemmän mahdollisuuksia saada autolle edullisesti pysäköintipaikkaa. Polttoaineen hinta on noussut. Väestö vanhenee. Ja suuremmissa kaupungeissa on hyvin toimiva julkinen liikenne.

Ajokilometrien vähenevät,  liikenteen ympäristökuormitus kasvaa
 
Vaikka autoilijan vuotuinen ajokilometrimäärä vähenee, ympäristörasitus kasvaa, toteaa Tielaitoksen edustaja.”Vaikka asenne yksityisauton käyttäminen on muuttunut asenteiden tasoll hieman varauksellisemmaksi, yhä useammalla on kuitenkin varaa hankkia auto. Ja Ruotsin väestö kasvaa.

Nyt ollaan paradoksaalisessa tilanteessa, sillä autoja on liikenteessä aikaisempaa enemmän. Autojen tuottamat ympäristöhaitat lisääntyvät, vaikka ajokilometrit vähenevät”.
 
Ruotsissa halutaan liikenteen luopuvan kokonaan fossiilisista polttoaineista
 
Ruotsissa on asetettu liikenteessä tavoitteeksi, ettei autokanta käyttäisi  lainkaan  fossiilisia polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Sen mahdollistamiseksi tarvitaan monia jopa radikaaleja toimenpiteitä. Ne koskevat niin polttoaineita, niiden kulutusta, autoja kuin koko liikennejärjestelmääkin, toteaa Tielaitoksen asiantuntija Stefan Engdahl.

 Epärealistista?

 Volvo ja Scania ovat maailman mitakaavassakin suuria korma- ja linja-autojen valmistajia. Ne eivät näe liikenteen siirtymistä fosiilittomiin polttoaineisiin Ruotsissa virallisesti tavoitteeksi asetetun aikataulun sisällä ainakaan raskaan liikenteen osalta kovinkaan realistisena.
 
Kaupunkien sisäisessä jakeluliikentessä ja jätekuljetuksissa tavoite on ehkä mahdollista saavuttaa, mutta kaukokuljetukissa ei. Sen osalta on päästy puoleen tai hieman sen yli vuoteen 2030 mennessä. Fossiilittomien polttoaineiden aika on raskaassa hyötyliikenteessä saavutettu ehkä noin vuonna 2050.
 


Takaisin