Takaisin
Ajokortit_Trafille.jpg

Ajokortit poliisilta Trafille v. 2016

Ajokorttien ja eräiden lupien myöntäminen siirtyy poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille v. 2016

Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle 4. joulukuuta 2014. Tavoitteena on siirtää ajokorttien, opetuslupien ja moottoripyörän harjoituslupien myöntäminen  Trafille. Se myöntäisi jatkossa myös ajokorttiluvat , liikenneopettajaluvat, taksinkuljettajien ajoluvat ja vammaisten pysäköintiluvat. Erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista on tarkoitus luopua kokonaan.

Poliisilla säilyisi jatkossakin ajokieltoon määrääminen, ajokortinhaltijan ajoterveyden ja ajotaidon valvonta sekä lupien peruuttaminen.

Lakiesityksen taustalla on poliisin linjaus siitä, että lupien myöntäminen kuulu poliisin ydintehtäviin. Tehtävien hoito halutaan järjestää siten, että ajokortin hankinta olisi nykyistä joustavampaa ja kaikki asiaan liittyvä byrokratia hoituisi yhdellä luukulla.

Koska Trafilla ei ole alueorganisaatiota, se hoitaisi lupatehtävät käyttämällä ulkopuolisia palveluntuottajia. Nämä ottaisivat vastaan hakemuksia, veisivät asiakirjat rekisteriin ja toimisivat muutenkin asiakaspalvelussa.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus siitä, että ajoterveyttä koskevien normien antaminen siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöltä Trafille. Tätä perustellaan sillä, että normien ja ohjeistusten antaminen keskitettäisiin yhdelle viranomaistaholle. Trafi hoitaa jo entuudestaan vastaavia tehtäviä, jotka koskevat kaikkia liikennemuotoja.

Tavoitteena on pitemmän aikavälin kuluessa päästä tilanteeseen, jossa ajokortin anominen suoritetun ja hyväksytyn tutkinnon jälkeen tapahtuisi sähköisesti. Myönnetty ajokortti voitaisiin hakea sen valmistuttua Trafin yhteistyökumppanilta. Sen palveluajat  ja  palvelupisteiden määrä voisi olla paljon laajempi kuin poliisin palvelupisteillä, kertoi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman 3.12.2014. Jos asiakkaan tunnistaminenkin tehdään sähköisesti, myönnetty ajokortti voitaisiin tulevaisuudessa jopa postittaa asiakkaalle.
 


Takaisin