Takaisin
Etanolitankkaus.jpg

Liikenneministeri esittää helpotuksia bensiinikäyttöisten autojen muuttamiseksi etanolikäyttöisiksi

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko esittää etanoliautojen lisäämiseksi nykyistä helpompaa muutoskatsastusta, kun bensiinikäyttöinen auto muutetaan etanolikäyttöiseksi.

Tällä hetkellä Suomessa on E85-yhteensopivia autoja käytössä vain noin 2500 kappaletta. Näissä autoissa polttoaineena käytetään korkeaseosetanolia . Autojen määrää olisi kuitenkin helppo kasvattaa nopeasti. Keinona on muutoskatsastuksen helpottaminen.

Lisäämällä etanoliautojen määrää olisi mahdollista edistää samalla EU:n jäsenmailleen asettamaa velvoitetta yhä suuremmista biopolttoaineiden jakelumääristä. E85-polttoaineessa on 85 prosenttia etanolia ja 15 prosenttia bensiiniä. Polttoaine  valmistetaan jätteistä ja tähteistä,  ja se on lähes hiilineutraali.  

Nykyisten säännösten mukaan etanolikäyttöiseksi muutetulle autolle on tehtävä uuden auton päästötestiä vastaava testi. Se maksaa useita tuhansia euroja.

Kevennetyssä menettelyssä riittäväksi hyväksyttäisiin  autoon asennetun muunnoslaitteiston valmistajan antama selvitys siitä, että auton laitteisto on yhteensopiva ja testattu toimivaksi kyseisessä automallissa.

"Tämä alentaa auton etanolikäyttöiseksi muuttamisen hintaa radikaalisti, koska tavallisessa muutoskatsastuksessa puhutaan vain kymmenistä euroista. Kun otetaan huomioon, että E85 on noin 30 prosenttia halvempaa kuin bensiini, tulee autoilusta merkittävästi edullisempaa", Risikko muistuttaa.

Risikon mukaan hallinnollista menettelyä helpottamalla tuettaisiin myös liiketoiminnan kehittymistä etanolin käytön ympärille  sekä moninkertaistettaisiin etanolin käyttömahdollisuudet.

"Muutoskatsastuksen hallinnollisen kynnyksen madaltaminen avaa erityisesti kotimaisille valmistajille mahdollisuuden kehittää etanolin käyttöä edistävää valmistus- ja asennuspalvelua sekä markkinoida tuotteita ja palveluita", Risikko toteaa.

Samalla autojen määrän kasvaessa E85-polttoaineen jakelupisteiden nykyinen määrä (Suomessa 100), voisi kasvaa.

Kevennettyä katsastusmenettelyä voitaisiin soveltaa autoihin, jotka täyttävät euro3- tai sitä vanhemmat päästövaatimukset. Tällaiset autot on otettu käyttöön pääosin ennen vuotta 2007,  ja niitä on Suomessa noin 400 000.

Tavoitteena on, että etanolimuunnosten hyväksymisessä voitaisiin kevennettyä menettely soveltaa jo kevään 2015 aikana.

Muutos bensiiniä käyttävästä autosta etanolikäyttöiseksi lisää auton polttoaineen kulutusta. E85 polttoainetta kuluu noin kolmannes enemmän kuin  95E10-bensiiniä.

"Muunnoksissa tulisi huomioida auton päästötason säilyminen sekä bensiiniä aggressiivisemman polttoaineen vaikutus polttoainejärjestelmän ja moottorin materiaaleihin. Pahimmassa tapauksessa etanolille sopimattomat polttoainejärjestelmän materiaalit voisivat johtaa vuotoihin, tulipaloihin ja vaaratilanteisiin".

Tämä huomautus sisältyi keväällä 2012 julkistettuun VTT:n raporttiin, jossa arvioitiin tieliikenteen uusiutuvia energialähteitä  ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoteen 2020 mentäessä
  • Lisää etanolimuunnoksesta: http://eflexfuel.fi/info

Takaisin