Takaisin
Liikennekaytosta_poistetut_v_2013_lopussa.JPG

"Haamuautot "vääristävät ajoneuvorekisterin tietoja

13.02.2014

Vuonna 2013 kirjoitettiin romutustodistus 61 687 autosta. Henkilöautoja romutettavista autoista oli 57 324 kappaletta. Luvut henkilöautojen romutusmääristä ja ajoneuvokannan muutoksista eivät kuitenkaan kuvaa luotettavasti sitä, mitä ajoneuvokannassa tapahtuu. ”Haamuautojen” määrä kasvaa, koska ajoneuvokannasta poistuu autoja, joita ei kirjata mihinkään.


Suomen ajoneuvokannassa  yli 4 miljoonaa ajoneuvoa, joista "haamuja" ennenpitkää 1 miljoona
.

Vuoden 2013 päättyessä Trafin ylläpitämässä ajoneuvorekisterissä kaikkiaan  4,95 miljoonaa ajoneuvoa. henkilöautoja oli 2,58 miljoonaa eli 0,6 % edellisvuotista enemmän. Luvut koskevat liikennekäytössä olleita ajoneuvoja ja henkilöautoja.

Trafi ei kerro, että rekisterissä  oli myös  664 801 liikennekäytöstä poistettua autoa, joiden keski-ikä oli 22,3 vuotta. ”Näistä yli puoli miljoonaa oli ns. haamuautoja. Tällä tarkoitetaan autoja, jotka on poistettu liikennekäytöstä mutta ei rekisteristä”, kertoo Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen. Huomattavaan suuri osa haamuautoista on kuitenkin todellisuudessa romutettu, osa makaa pihojen perällä, ja osa on viety mm. Afrikkaan.

Erikoista on se, että ajoneuvorekisteriin ei edes auton omistaja voi saada helposti tietoa siitä, että auto on poistunut Suomen ajoneuvorekisteristä, vaikka auto todistettavasti on myyty esimerkiksi Saksaan ja sieltä edelleen Afrikkaan.

Liikennekäytöstäpoisto ei poista autoa ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto on järkevä tapa säästää ajoneuvoveron perusveron ja käyttövoimaveron aiheuttamia kustannuksia, jos vuotuinen vero on korkea. Esimerkiksi suuri osa matkailuautoista joutuu maksamaan kokonaismassaan perustuvaa ajoneuvoveroa (maksimipaino 3,5 tonnia), joten omistajat poistavat auton liikennekäytöstä silloin, kun autoa ei esimerkiksi talviaikaan käytetä. Säästö sekä veroissa että vakuutusmaksuissa on huomattava.

Auton saa lopullisesti pois ajoneuvorekisteristä yksinkertaisesti toimittamalla se Suomen Autokierrätyksen viralliseen vastaanottopisteeseen. Siellä autosta kirjoitettava romutustodistus. varmistaa sen, ettei tällaista autoyksilöä enää voi rekisteröidä liikenteeseen. Lisäksi vuotuinen ajoneuvovero ja liikennevakuutus päättyvät automaattisesti.

Auton kierrätys on viimeiselle omistajalle maksutonta. Tänä päivänä autoista voidaan kierrättää tai hyötykäyttää yli 95 %.


Syy haamuautoihin

Suomen ajoneuvolainsäädännön erikoisuus on, ettei omistajalla ole velvollisuutta katsastuttaa autoaan määräaikana, ellei hän autoaan käytä. Auton voi myös poistaa liikenteestä ilman, eikä omistajalla on minkäänlaista velvollisuutta osoittaa, missä autoa säilytetään.

Auton omistajan ja haltijan osoitetiedot pysyvät ajan tasalla siksi, että ajoneuvorekisterin tietoja päivitetään väestörekisteritietojen avulla. Haamuautojen ongelma ei sillä poistu. Omistajan osoitetieto ei suinkaan aina kerro sitä, missä ajoneuvoa fyysisesti säilytetään.

Jos auton omistaja on kuollut, omaiset eivät välttämättä ole selvillä siitä, että kyseisellä henkilöllä on edelleen omistuksessaan ajoneuvo, joka on mahdollisesti jo kauan sitten poistettu liikennekäytöstä. Veroja ja vakuutusmaksuja koskevia maksukehotuksia ei tällaisesta ajoneuvosta kuolinpesälle tule.


Saksassa ollaan tarkkoja ajoneuvon kunnosta ja sijainnista


Saksassa auto on katsastettava määräaikana. Ellei auton omistaja/ haltija sitä tee, hänen on annettava selvitys auton säilytyspaikasta. Jos tämä laiminlyödään, seurauksena on sakko. Niinpä Saksassa ajoneuvorekisterissä ei ole haamuautoja lainkaan.

Ulkomaille poistuneet autot

Jos Suomen ajoneuvorekisterissä oleva ajoneuvo on todistettavasti poistunut ulkomaille, ajoneuvolle voidaan tehdä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille katsastustoimipaikalla ulkomaisen rekisteröintitodistuksen tai Suomen Tullin poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen perusteella.

Kun ajoneuvo on viety toiseen ETA-valtioon ja rekisteröity siellä, Trafin tulisi saada kyseisen valtion rekisteri-viranomaiselta ilmoitus ajoneuvon rekisteröinnistä. Ilmoituksen perusteella ajoneuvolle tehdään ajoneuvoliikenne-rekisteriin liikennekäytöstä poisto ulkomaille.

Mikäli Trafi ei saa edellä mainittua ilmoitusta, ajoneuvon omistaja tai haltija voi toimittaa Trafiin kopion ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta tai Suomen Tullin poistumis-vahvistetun luovutuspäätöksen. Trafissa voidaan tällöin tehdä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille.

Haamuautojen muodostamaa virhettä ajoneuvorekisterissä ei olisi syntynyt, jos liikennekäytöstä poisto olisi tehty määräaikaiseksi. Nyt Trafi kerää maksun liikennekäytöstä poistosta ja palauttamisesta liikenteeseen. Sen sijaan auton säilyttäminen ”ikuisesti” ajoneuvorekisterissä ei maksa mitään.  Trafia ei myöskään ole velvoitettu varmistamaan esimerkiksi 6-12 kk katsastusajankohdan umpeutumisen jälkeen auton omistajalta, tapahtuuko auton säilyttäminen asianmukaisesti.

Ympäristöviranomaisten ja Trafin sietäisi katsoa peiliin

Jollei edellä kuvattua ongelmaa ratkaista, ennenpitkää ajoneuvokannassa on miljoona ajoneuvoa, joita ei ole olemassa. Vaikka tietoisuus auton asianmukaisesta kierrättämisestä on lisääntynyt, hylätyt ajoneuvot muodostavat myös ympäristön kannalta ongelman.

Suomen viranomaiset haluavat usein kulkea ympäristöasioissa EU:n etujoukoissa. Tässä asiassa kuljetaan häntäpäässä.


Takaisin