Takaisin
Katsastus.jpg

Katsastustoimipaikoille laatuarvosana

Trafi on laajentanut katsastustoimipaikkojen laadunvalvontaa . Jokaiselle asemalle on laskettu laatuarvosana, joka vaihtelee välillä  0-10. Tiedot päivitetään puolivuosittain.

Laatuarvosana on osa 1.7.2014 voimaan tullutta katsastuslain muutosta, jolla on haluttu parantaa katsastuksen laatua ja hillitä hintojen nousua.

Katsastustoimipaikkojen arvosanaan vaikuttaa muun muassa katsastettujen ajoneuvojen ikäjakauma , katsastuksessa havaittujen vikojen määrä ja hylkäysprosentit. 

Trafi korostaa, että edellä mainittujen tietojen lisäksi aseman saamaan laatuarvioon vaikuttavat myös Trafin valvontatoimintojen, kuten katsastustoimipaikoille suuntautuvien valvontatarkastusten ja testiautomittausten tulokset.

Laatuarvio ei kerro asiakastyytyväisyydestä

Laatuarvio ei ole katsastustoimipaikkojen asiakkaiden tyytyväisyysmittari, vaan Trafin arvio siitä, kuinka hyvin asema jatkuvasti pitää huolen siitä, että katsastuksessa havaitaan mahdollisimman hyvin ajoneuvon turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen vaikuttavat asiat.

On kuitenkin huomattava, että laatuarvosanaan vaikuttaa myös katsastettujen ajoneuvojen kunto. Trafin antama laatuarvosana voi jäädä matalaksi, jos katsastettaviksi tulee poikkeuksellisen hyväkuntoisia autoja.

Laatutilastoja käytetään katsastusasemien valvontaan. Toimenpiteet pyritään kohdistamaan toimipaikoille, joiden laatutulokset ovat keskitasoon alapuolella. Varsinainen valvontatyö on ulkoistettu. Trafi on tehnyt sopimukset kahden yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Katsastuspalvelurekisteri täydentämään Trafin nettisivustoa

Trafi tulee perustamaan nettisivuilleen julkisen katsastuspalvelurekisterin, jossa ovat kaikkien katsastustoimipaikkojen sijainti- ja yhteystiedot sekä tiedot normaaleista palveluajoista ja katsastushinnoista.

 
 


Takaisin