Takaisin
Ensirek_kaytettyna_tuodut_1-9__2014.jpg

Käytettynä tuodut henkilö- ja pakettiautot 1-9/ 2014

Tuontikäytettyjen henkilöautojen määrä laskee mutta pakettiautojen nousee

Vuonna 2014 on ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Suomeen tuotu  14 773 käytettyä henkilöautoa. Määrä on noin 10 % pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Pakettiautojen tuontimäärä on huomattavasti pienempi, mutta se on noussut.

Tullin tilastoista näkyy, että viisi merkkiä (Mercedes, BMW, Audi, VW ja Volvo) muodostavat tuontiautoista 68 %, ja kymmenen suosituinta merkkiä kokoaa  jo 81 % kaikista.

Suosituimmat merkit (Mercedes-Benz ja BMW) ovat kasvattaneet osuuttaan, kun taas suosikkimerkeistä Audi, VW ja Volvo ovat hieman menettäneet osuuttaan.

Käytettynä tuotujen henkilöautojen CO2-päästöt eivät ole juurikaan laskeneet, jos tarkastellaan tuontiautojen keskimääräisiä päästöjä. Käyttövoiman mukainen erottelu osoittaa kuitenkin, että diesel-käyttöisten tuontiautojen päästöt ovat alentuneet viimeisten 3 vuoden aikana, mutta bensiinikäyttöisten ei.

Karkeasti voidaan sanoa, että dieselit ovat pikemminkin alle 200 g/km päästäviä, kun taas bensiinikäyttöiset ovat tätä suuripäästöisempiä. Ero johtuu suurelta osin autojen iästä ja moottorikoosta.

Käytettynä tuotavat dieselit ovat iältään selkeästi nuorempia kuin bensiiniautot. Edellisten mediaani-ikä (tuotujen autojen jakautuman keskimmäinen auto) on 5 vuotta, kun taas bensiinikäyttöisten mediaani-ikä on 11 vuotta. Lisäksi dieseleistä yli 3 -litran moottorilla varustettuja autoja on ollut tammi-syyskuun aikana vain 2,8 %, kun taas bensiiniautoista näin suurella moottorilla varustettuja oli 23,9 %.

Pakettiautoja tuotiin tammi-syyskuussa Suomeen 1062 kappaletta. Määrä on noin 10 % käytettyjen henkilöautojen tuontimäärästä. Kuitenkin määrä on 10,4 % suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Taulukoissa ja kuviossa esitetyt luvut perustuvat Tullin antamiin verotustilanteessa keräämiin tietoihin. Luvuista ei selviä, paljonko maahan on tarkastelujakson aikana tuotu sellaisia autoja, joita ei ole vielä verotettu.
 


Takaisin