Takaisin
Talvirengas.JPG

Kitkarenkaisiin tarvittaisiin lumi- ja jääolosuhteista kertovat merkinnät

Vaikka Nokian Renkaita kiellettiin käyttämästä sen kehittämää lumi- ja jääpidosta kertovaa kuvasymbolia ja luokitusta  kitkarenkaiden markkinoinnissa, VTT:n tuoreessa tutkimuksessa korostetaan juuri tällaisen merkinnän tarpeellisuutta ostajille.

Nokian Renkaat ryhtyi pari vuotta sitten kitkarenkaita markkinoidessaan ja myydessään käyttämään lumi- ja jääpidosta kehittämäänsä kuvasymbolia ja luokitusta. Sen käyttö kiellettiin. Perusteluna oli merkinnän sekoitettavuus EU:n viralliseen rengasmerkintään, jota edellytetään kaikilta henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen renkailta nastarenkaita lukuunottamatta.

Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen äskettäin julkistetusta tutkimuksesta ilmenee, että suomalaiset autoilijat ymmärtävät EU:n viralliset rengasmerkinnät hyvin, mutta lisäksi renkaan lumi- ja jääpidosta kertova vastaajille esitetty symboli tulkitaan lähes poikkeuksetta oikein. Symbolissa on rengas, tie ja lumihiutaleita, eli sama merkintätapa, jota Nokian Renkaat käytti ennen merkintänsä kieltämistä.

Tutkimukseen osallistui 1012 vastaajaa, ja heidän vastauksensa kerättiin suomalaista autoilijaväestöä edustavan internetpanelin avulla.

EU:n viralliset rengasmerkintäsymbolit

Tulosten mukaan EU:n viralliset rengasmerkintäsymbolit ymmärretään hyvin. Lähes kaikki vastaajat (96 %) tulkitsivat nykyisin käytössä olevan märkäpitoa kuvaavan symbolin oikein. Vastaajat valitsivat sen myös merkinnäksi, joka kuvaa parhaiten renkaan jarrutusominaisuuksia märällä kestopäällysteellä. 

Sen sijaan vain noin joka kymmenes vastaaja mielsi, että pelkkä pisara renkaan yhteydessä tarkoittaa polttoainetaloudellisuutta.

Lumi- ja jääpidosta kertova merkintä

Lumi- ja jääpito-ominaisuuksia kuvaavista symboleista ymmärrettiin parhaiten rengasmerkintä, jossa on tie ja useita lumihiutaleita. Se valittiin myös parhaiten lumi- ja jääpitoa kuvaavaksi merkinnäksi. Vastaajista 99 % tulkitsi sen tarkoittavan pito-ominaisuuksia lumella tai jäisellä alustalla.

Kitkarenkaan tärkein ominaisuus ostajalle

Tutkimuksessa selvisi, että kitkarenkaiden ostajat pitivät  tärkeimpänä ominaisuutena lumi- ja jääpitoa  ja lähes yhtä tärkeänä märkäpito-ominaisuuksia.

Toistaiseksi EU:n alueella ei kuitenkaan ole vaatimuksia lumi- ja jääpitoominaisuuksien esittämisestä renkaissa. Erillistä lumi- ja jääpitomerkintää puoltaa kuitenkin se, että tutkimukseen osallistuneiden rengasvalinnat riippuivat huomattavasti siitä, annettiinko tietoa lumi- ja jääpidosta.

Kun renkaissa oli vain märkäpitomerkintä, vastaajat päätyivät useimmin märkäpidoltaan hyvään renkaaseen. Sen sijaan tilanteessa, jossa renkaan lumi- ja jääpidosta oli erikseen kerrottu, valinta kohdistui useimmin
renkaisiin, jossa lumi- ja jääpito olivat märkäpitoa paremmat tai nämä ominaisuudet olivat luokitukseltaan yhtä hyvät.

Väärä käsitys johtaa väärään valintaan

Pulmallista nut vallitsevassa tilanteessa ostajan kannalta on se, että yleisesti märkäpidoltaan hyvän renkaan lumi- ja jääpito on heikko ja päinvastoin.

Märkäpitoa koskevat tiedot eivät anna luotettavaa kuvaa lumi- ja jääpidosta, eikä tältä osin yhteismitallista EU:n hyväksymää vertailutapaa eri rengasmerkkien ominaisuuksista ole.

Tutkimuksen tekijät  Salla Saleniusja  Juha Luoma tähdentävät suomalaisten kuluttajien tiedontarvetta.

  • Jotta ostajat osaisivat valita tarpeisiinsa sekä  ajo-olosuhteisiin sopivat ja oikeanlaiset kitkarenkaat, niihin tulisi jatkossa lisätä merkintä lumi- ja jääpidosta.
  • Tiedotusta rengasominaisuuksista eri keleillä ja niiden yhteyksistä toisiinsa tulisi myös lisätä.


Tausta:

Marraskuusta 2012 alkaen tuli  Euroopan Unionin alueella voimaan asetus, jonka mukaan kaikki myynnissä olevat henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen renkaat tulee nastarenkaita lukuun ottamatta varustaa uusin rengasmerkinnöin Tarkoituksena on informoida kuluttajaa renkaan ominaisuuksista ja siten helpottaa eri rengasmallien
vertailua

Arvioinnissa on kolme renkaan ominaisuutta. Renkaan polttoainetaloudellisuus perustuu sen vierintävastukseen: mitä pienempi vierintävastus, sitä pienempi polttoaineenkulutus ja vähäisemmät hiilidioksidipäästöt. Melutaso kuvaa renkaista aiheutuvaa ohiajomelua desibeleissä.  Märkäpito puolestaan liittyy renkaan turvallisuuteen. Hyvä märkäpito kertoo lyhyestä jarrutusmatkasta märällä tiellä.

Nokian renkaiden saama kielto

Nokian Renkaille annettiin kielto käyttää sen kitkarenkaiden yhteydessä jää- ja lumipitomerkintää. Kieltoa perusteltiin sillä, että EU:ssa ei ole yhteisesti sovittua mittaustapaa jää- ja lumipidon mittaamiseen, eikä EU:lla ole jää- ja lumipidoista kertovaa yhteistä rengasmerkintää ja sen symbolia. Nokian kehittämä merkki synnyttää kiellon antajien mukaan  mielikuvan virallisuudesta.

VTT:n tutkimus osoittaa, että  tutkimuksessa mukana ollut renkaan lumi- ja jääpidosta kertova symboli, jossa on rengas, tie ja lumihiutaleita, tulkittiin sisällöltään oikein lähes poikkeuksetta. Nokian Renkaat käytti juuri tällaista symbolia kertoessaan omien kitkarenkaittensa ominaisuuksista.


Takaisin