Takaisin
Liikenneruuhkaa.jpg

Ajankohtaista apua liikenteestä


Tienkäyttäjät tarvitsevat jatkuvasti tietoa tieliikenteestä ja teistä sekä ajankohtaiseen liikkumiseen että toiminnan suunnitteluun. Monet tarvittavista tiedoista löytyvät helposti Liikenneportaali.fi-sivuston avulla. Se palvelkee kaikkia tiellä, vedessä ja ilmassa liikkuvia. Yritysten toiminnan suunnitteluun tarvittavat liikenteen avaintiedot löytyvät helposti.

Apua toiminnan suunnitteluun
 
Liikennejärjestelmä.fi -portaaliin on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilaa ja kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Liikennejärjestelmän tilaa seuraamalla ja tarjoamalla seurantatietoja ja analyysejä halutaan palvella liikenteen eri osapuolten suunnittelua ja päätöksentekoa 5–30 vuoden aikajänteellä.

Portaalin on jaettu viiteen teemaan. Niiden sisältämät keskeiset indikaattorit kertovat liikennejärjestelmän tilan kehityksestä tilastokuvioiden ja analyysitekstien avulla. 

Palvelun ovat toteuttaneet yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi ja Ilmatieteen laitos.

Palvelun sisältö
Liikennejärjestelmä.fi-palveluiun on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilaa kuvaavia indikaattoreita liikennepolitiikassa tärkeistä asiakokonaisuuksista. Indikaattorit sisältävät eri asiakokonaisuuksien keskeisiä tilastotietoja ja niiden analyysiä.

Liikennejärjestelmän tilan seurannan tehtävänä on palvella liikennejärjestelmän strategista suunnittelua 5–30 vuoden aikajänteellä.

Liikennejärjestelmän tilan seuranta on olennainen osa liikenneteen hallinnon toimintaympäristön muutosten seurantaa. Tällä tasolla käsitellään liikennejärjestelmää kokonaisuutena kaikkine liikennemuotoineen ja vaikutusalueineen.

Kokonaisuus on jaettu viiteen teemaan ja niiden sisältämät keskeiset indikaattorit kertovat liikennejärjestelmän tilan kehityksestä tilastokuvioiden ja analyysitekstien avulla. Liikennejärjestelmän tilatieto on olennainen osa liikennehallinnon toimintaympäristön seurantaa.

Liikennejärjestelmä.fi on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään tai toiminnassaan tarvitsevat analysoitua tietoa Suomen liikennejärjestelmän tilan kehityksestä. Tähän joukkoon kuuluvat  liikennehallinnon asiantuntijat ja johto, liikennealan suunnittelijat, konsultit ja tutkijat, liikennealan etujärjestöt ja yhdistykset, muiden hallinnonalojen asiantuntijat, päätöksentekijät ja tiedotusvälineet.

Indikaattorit on valittu liikennehallinnon eri toimijoiden asiantuntijoiden ja johdon yhteistyönä. Indikaattorivalikoimaa päivitetään tietotarpeiden ja -tarjonnan muuttuessa ja kehittyessä.

Palvelun ovat toteuttaneet yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi ja Ilmatieteen laitos.

Sivusto toimii kaikilla selaimilla mutta parhaimman käytettävyyden mahdollistavat uusimmat selainversiot. Sivusto on suunniteltu käytettäväksi myös mobiililaitteilla.

Tietojen päivittyminen
Palvelussa saa vuositason yhteenvetoja ja analyysejä. Jokaisen sivun yläreunassa on merkintä siitä, milloin sivun tietoja on viimeksi päivitetty. Viimeisimmät päivitykset mainitaan myös palvelun etusivulla.

Tietojen päivittämisestä huolehtii ylläpitäjäksi valittu toimittaja, joka kokoaa tiedot Liikennevirastolta, Trafilta, Ilmatieteen laitokselta sekä Tilastokeskuksen avoimista tilastoista ja päivittää ne Liikennejärjestelmä.fi -palveluun. Tietojen ja analyysien sisällöstä vastaavat tiedontuottajat. Vuoden 2014 loppuun asti ylläpitäjänä toimii Strafica Oy.
 
 Lisäksi siivustolla on linkkejä muille sivustoille, esimerkiksi


Takaisin