Takaisin
Volvo_moduulirekka2.jpg

Moduulirekat hyväksyttiin EU:ssa

Moduulirekat saavat jatkossakin liikkua Pohjoismaissa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa  näiden maiden rajaamalla alueella ylittäen näiden maiden väliset rajat.  EU-parlamentti hyväksyi  äänestyksen jälkeen rekkadirektiivin.
 
Jo noin 10 vuotta sitten EU:ssa ryhdyttiin vaatimaan, että suurikokoiset moduulirekat  kiellettäisiin. Perusteluksi esitettiin ympäristösyyt  ja teiden kuluminen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL  oli asiasta eri mieltä.
 Asiaa valmisteltiin EU:n komissiossa. Sen direktiiviehdotuksen lähtökohtana oli ajoneuvojen aerodynamiikan, ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden parantaminen. Useat pohjoisemman Euroopan jäsenmaat vastustivat. Ne esittivät perusteluiksi ympäristöseikat, teiden vähäisemmän kulumisen ja kustannustehokkuuden.

Direktiiviehdotus olisi toteutuessaan muuttanut vallitsevaa tilannetta. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on saanut jo kauan saanut ajaa tällaisilla korkeintaan 60 tonnia painoisilla yhdistelmillä myös Pohjoismaissa maasta toiseen.

Parlamentissa vaikuttanut moduulien vastainen rintama halusi lopettaa tämän käytännön.

Huhtikuun 15. päivänä direktiivistä äänestettiin Strasbourgissa Euroopan parlamentin kokouksessa. Tulos oli selvä. Liikennevaliokunnan kompromissi hyväksyttiin 606 puolesta, 54 vastaan. Pohjoismaissa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa sekä Iso-Britannian ja Irlannin välillä moduulirekat on sallittu.

Moduulikysymykseen palataan kahden vuoden päästä. Silloin EU-komissio esittää päätöksen vaikutuksista arvion, ja asia käsitellään uudelleen.

Mitä tarkoittaa moduulirekka?

Raskaiden kuorma-autojen pituus ja maksimimassa vaihtelevat Euroopan eri maissa:
 

 •  Ruotsi: Yhdistelmä maksimipituus 24.0 m. Moduulirekalla maksimimassa 25.25 m, maksimipaino 60 tonnia
 • Norja: Yhdistelmän maksimipituus 19 m ja maksimipaino 50 tonnia. Moduulirekat sallittu vain rajoitetuilla. Silloin maksimipituus 25.2 m ja maksimimassa 60 tonnia
 • Tanska: Yhdistelmän maksimipituus 18.75 m ja maksimimassa 48 tonnia. Moduulirekka sallittu rajoitetuilla teillä , jolloin maksimipituus 25.25 m ja maksimimassa 60 tonnia
 • Suomi: Yhdistelmän kokonaispituus korkeintaan 25.25 m, maksimipaino 60 tonnia. Kuitenkin Suomessa tuli voimaan loppuvuonna 2013 uusi 76 tonnin kokonaismassan salliva asetus. Samalla painoluokan ajoneuvoja koskevia muita normeja muutettiin.
 • Hollanti: Yhdistelmän maksimipituus 18.75 m ja maksimimassa 50 tonnia. Moduulirekka sallittu vain rajoitetuilla teillä. Silloin maksimipituus 25.25 m ja maksimimassa 60 tonnia 
 • Muut Euroopan maat: 18.75 m, maksimipaino 40 tonnia, 6-akseliset 44 tonnia
Moduulirekassa, jonka kokonaispaino yltää 60 tonniin tulee aina olla 7 tai useampia akseleita.

Mitä hyötyä moduulirekasta?

Moduulirekkojen avulla on haettu polttoainekulutuksen säästöä, CO2-päästöjen alenemista, pienempiä kuljetuskustannuksia, vähäisempää teiden kulumista sekä ajoneuvojen määrän pienenemistä. Sen seurauksena saadaan liikenne turvallisemmaksi, liikennevirta tasaisemmaksi ja liikenne miellyttävämmäksi.

Asiaa on myös tutkittu. Kokeellinen tutkimus tehtiin Suomessa kolmella eri reitillä. Ensimmäisen pituus oli 170 km, tyypillistä suomalaista tietä. Toisen testireitin pituus oli  176 km, tie varsin tasainen. Kolmas koe tehtiin hyvin mäkisellä reitillä, pituus 51 km.

Vertailututkimuksessa kaikilla reiteillä oli  neljä autoa, ja ne muodostivat kaksi paria. Niistä toisessa oli 6-sylinteriset moottorit  ja toisessa 8-sylinteriset. Kummassakin parissa oli vertailun kohteena kaksi teholtaan erilaista moottoria.

Tutkimuksessa selvisi, että moottorikoon ja tehon noustessa polttoaineenkulutus lisääntyy. Mutta jos kulutus lasketaan suhteessa autojen kokonaispainoon, kulutus laskeemassan noustessa.

Tutkimus osoitti, että
 •  6-sylinterisen, testin tehokkaimman moottorin kulutus oli edelleen kuitenkin suurin,  ja 4-sylinterisen pienitehoisimman kulutus pienin.
 • CO2-päästöt olivat keskimäärin 32 % korkeammat Keski-Euroopan normien mukaisilla autoilla kuin pohjoismaisella moduulirekalla.
 • Keski-Euroopan rekkojen typpioksidipäästöt olivat keskim’äärin 41 % suuremmat tonnikilometriä kohti kuin moduulirekoilla
 • Kuljetuskustannukset olivat moduulirekoilla keskimäärin 31 % korkeammat tonnikilometriä kohti kuin Keski-Euroopan rekoilla.
 • Keski-Euroopan normien mukaisten rekkojen aiheuttama tienpinnan kulutus oli keskimäärin 64 % suurempi tonnikilometriä kohden kuin pohjoismaisella moduulirekalla.
   

Takaisin