Takaisin
Muuttoauton_autovero.jpg

Muuttoautojen verotuki päättyy vuoden 2014 lopussa

Muuttoautojen verotuki poistuu, koska autoverolaissa myönnetty verotuki päättyy vuodenvaihteessa. Perusteluna  on se, että erityisiä syitä muuttoajoneuvojen verotuen jatkamiseen ei katsota enää olevan. Muutokseen liittyy kohtuullistamisnäkökohtia, jotka toteutuvat siirtymäsäännöksessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttoautojen autoverotusta koskevan veroalennuksen poistamisesta, jota hallitus on esittänyt alkamaan v. 2015 alussa.


Nykyistä muuttoautoverotusta sovelletaan kuitenkin edelleen niihin muuttoajoneuvoihin, jotka on

  • rekisteröity muuttavien henkilöiden käyttöön
  • tai joiden hankinnasta on tehty sitova ostosopimus viimeistään 31.12.2014, siis ennen autov erolain muutoksen voimaantuloa vuoden 2015 alussa.
Lisäksi muuttoautojen verotuen saamisen ehtona on, että muutto Suomeen tapahtuu viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Autoverotus ja muuttoauto

Jos ajoneuvo tuodaan Suomeen muuttotavarana, sille voidaan myöntää enintään 13 450 euron suuruinen autoveron alennus. Tuo alennus myönnetään kerrallaan vain yhdelle ajoneuvolle, esimerkiksi yhdelle autolle, yhdelle pakettiautolle tai yhdelle moottoripyörälle.

Lain sanamuoto merkitse sitä, että perheen muuttaessa jokainen perheenjäsen voi tuoda yhden autoverotettavan ajoneuvon, jos ehdot täyttyvät.

Veronalennuksen ehdot
  • Yksityishenkilö tuo ajoneuvon omaan käyttöönsä.
  • Ajoneuvon tuoja on maahanmuuttaja.
  • Henkilö on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
  • Ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan.
  • Ajoneuvo on tuotu muuton yhteydessä. Ajoneuvo katsotaan muuton yhteydessä tuoduksi, jos se tuodaan Suomeen 12 kuukauden kuluessa henkilön muutosta tai enintään kolme kuukautta ennen muuttoa. Lisäksi ajoneuvo tulee ilmoittaa verotettavaksi 18 kuukauden kuluessa muutosta.
  • Muuttaja on oleskellut Suomessa muuttoa edeltävän vuoden aikana vain tilapäisesti. Jos oleskelu on johtunut tavanomaisesta lomamatkasta tai siihen rinnastettavasta syystä, oleskelu voidaan katsoa tilapäiseksi, mikäli se on kestänyt enintään 72 päivää. Satunnainen työskentely voidaan katsoa tilapäiseksi, jos Suomessa oleskelu on rajoittunut 40–50 päivään.Tilapäinen oleskelu voi kokonaisuudessaan kestää enintään 72 päivää. Mainittu määrä voidaan ylittää vain pakottavasta syystä.
  • Henkilö, joka on aiemmin asunut Suomessa, ei ole muuttoaan edeltävän vuoden aikana ollut päätoiminen opiskelija.
  • Jos muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan alennetulla verolla tai verotta ajoneuvon, sen verottomalle luovutukselle säädetty tai määrätty määräaika on päättynyt ennen muuttoa Suomeen.

Veron alentamisen ehtoihin kuuluu myös se, tuonnin kohteena olevaa ajoneuvoa ei saa myydä, vuokrata eikä vastikkeettakaan luovuttaa toiselle henkilölle tai antaa hänen käyttöön ennen kuin ajoneuvo on ollut  muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kolme vuotta. Tästä ajasta tulee kuitenkin olla  vähintään yhden vuoden ajan Suomessa.

Käyttökielto ei koske auton omistajan/haltijan perheenjäseniä. Käyttöaika Suomessa lasketaan ajoneuvon verotuspäätöksestä.


Takaisin