Takaisin
Sundsvallsbron3.jpg

Ruotsin uusin maisematie ja silta avataan maksullisena Sundsvallissa

 

Julkaistu Tänään 12:53 Uutiset

Euroopan suurin tähän mennessä 2000-luvulla rakennettu siltaprojekti avataan liikennekäyttöön Ruotsissa Sundsvallissa torstaina 18.12.2014. Sen käyttäjiltä peritään maksu, mutta vasta v. 2015 alusta alkaen.

Sundsvallin kaupunkiin Pohjanlahden rannikolla johtava 2109 metriä pitkä uusi silta on suuri juhlatapaus sekä Sundsvallin kaupungille että Ruotsin tiehallinnolle. Kun silta otetaan käyttöön, valmistuu samalla uusi 17 kilometriä pitkä osuus E4-moottoritietä. Se on yksi Ruotsin kauneimmista maisemateistä, kulkeehan uusi tie 26 siltaa pitkin halki hienon luontomaiseman.

Uusi silta korvaa vanhan maantieosuuden, jolla on aikaisemmin tapahtunut paljon liikenneonnettomuuksia. Uusi moottoritie nostaa liikenneturvallisuuden uudelle tasolle. Samalla ruuhka-aikana tuohon 17 kilometrin osuuteen kuluva matka-aika lyhenee yli 20 minuuttia.

Tieosuuden rakentamista koskeva sopimus allekirjoitettiin huhtikuun 11. päivänä vuonna 2011. Jo saman kuukauden aikana käynnistettiin maaperätutkimukset sekä tienlinjalla olevien puiden poistaminen. Enimmillään hankkeen toteuttamisessa on työskennellyt samanaikaisesti 200 henkilöä. Projekti valmistuu suunnisteltua aikataulua nopeammin.

Rakentamistoimenpiteet eivät ole kohdistuneet vain tiehen. Uuden tieosuuden lähellä olevissa noin 50 rakennuksessa vaihdettiin myös ikkunat, jotta rakentamisen ja valmiin tien aiheuttama liikenteen melu eivät häiritsisi asukkaita.

Tie kulkee suurimmaksi osaksi luonnontilassa olevalla alueella. Siksi luontoon ja eläimistöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Tien ylitse on rakennettu eläimille kolme siltaa ja useita alikulkuväyliä, jotta eläimet voisivat jatkossakin liikkua turvallisesti alueella, jota uusi tie halkaisee.

Jokien ylittävien siltojen kohdalla on erityistä huomiota kiinnitetty kalojen kulkureitteihin ja oleskelupaikkoihin. Siksi jokia ylittävien siltojen tukirakenteet on jokien reuna-alueella viistottu, jotta veden virtaama muuttuisi mahdollisimman vähän.

Tietä rakennettaessa on räjäytetty kolme miljoonaa tonnia kalliota. Kivimäärä vastaa 60 000 täyteen lastatun dumpperin kuljetuskapasiteettia, ja saatu kiviaines täyttäisi kaksi Tukholman Globenin sisätilaa.

Saatua kiviainesta on käytetty tien rakentamiseen. Tietä varten perustettiin sekä tilipäinen betoniasemaa että asfalttiasema. Niiden ansiosta säästettiin 24 000 kuljetusta. Se puolestaan alensi kuljetuskustannuksia sekä niiden aiheuttamia CO2-päästöjä.

Esimakua tulevasta saadaan jo marraskuun 16 päivänä. Silloin avataan uuden E4-moottoritien osuudesta pisin pätkä, osuus Myren ja Skönsmon välillä. Koko tie Sundsvalliin saakka on valmis hieman yli kuukautta myöhemmin 18.12. 2014. kun Sundsvallin silta vihitään käyttöön.

Maksullinen tieosuus

Uusi E4-moottoritieosuus Sundsvallissa on maksullinen. Ruotsin hallitus ja Sundsvallin kunta pääsivät yhteisymmärrykseen tieosuuden maksun suuruudesta. Yksityisautoilijalle tieosuuden käyttö maksaa 9 kruunua ja kuorma-autoille 20 kruunua.

Kun tieosuuden rakentamista koskeva sopimus allekirjoitettiin, Ruotsissa ei ollut siltamaksuja eikä moottoriteillä maksullisia osuuksia. Sen jälkeen sekä EU:ssa että Ruotsin valtiopäivillä on tehty lainsäädäntömuutoksia. Niiden seurauksena avattavasta tieosuudesta tulee maksullinen.

Sundsvallin kaupungin poliittiset päättäjät vastustivat ajatusta sillan käytöstä perittävästä maksusta. Päätökseen maksullisuudesta taivuttiin sen jälkeen, kun valtiovalta suostui alentamaan siltamaksua alun perin suunnittellusta 20 kruunusta yksityiskäyttäjille ja 100 kruunua kuorma-autoille.

  • Jos kuitenkin ennätät ajaa tieosuuden vuoden 2014 aikana, siitä ei peritä maksua. Laki maksullisista tieosuuksista ja ruuhkamaksuista, joka koskee myös ulkomaalaisessa rekisterissä olevia autoja, tulee voimaan vasta vuoden 2015 alusta.

Hyppää kyytiin: https://www.youtube.com/watch?v=1-rLeDHc5tQ


Takaisin