Takaisin
Trangselskatt_Swe.jpg

Ruuhkamaksu kaikkien maksettavaksi Ruotsissa

Ruotsin ruuhkamaksut tammikuussa myös ulkomaalaisille autoille

Julkaistu Tänään 20:02 Uutiset

Tammikuusta 2015 alkaen ulkomaalaiset autot eivät enää saa ajaa maksutta Tukholman ja Göteborgin ruuhkamaksualueella. Maksuttomuus päättyy vuoden 2014 lopussa.

Vielä vuoden 2014 loppuun saakka saavat ulkomaalaiskilvillä – siis myös suomalaiskilvillä - varustetut autot ajaa ilmaiseksi Tukholman ja Göteborgin keskusta-alueella. Ruotsalaisrekisterissä olevilta autoilta on peritty ruuhkamaksua jo pitkään.

Ruotsalaisia on tilanne närästänyt. Heistä on ollut outoa se, että he joutuvat maksamaan ruuhkamaksua, mutta ulkomaan rekisterissä olevilta autoilta maksuja ei ole peritty. Varsinkin ruotsalaisten kuljetusyritysten mielestä tilanne on antanut perusteettoman kustannusedun ulkomaalaisille yrityksille.

Ruotsin tiehallinto eli Trafikverket on aikaisemmin perustellut maksuttomuutta teknisillä syillä. Maksujen perimistä ulkomailta on pidetty hankalana.

Jo kolme-neljä vuotta sitten ryhdyttiin selvittämään, olisiko Ruotsin ruuhkamaksujärjestelmä ulotettavissa kaikkiin autoihin riippumatta siitä, minkä maan rekisterissä auto on. Teknisten hankaluuksien lisäksi havaittiin, että maksuja ei voida periä ilman Ruotsin lainsäädäntömuutoksia.

EU:ssa on samaan aikaan päästy yksimielisyyteen siitä, että myös ulkomaalaisille voidaan määrätä maksettavaksi ruuhkamaksuja. Siksi on tehty päätös EU-maiden ajoneuvorekisterien avaamisesta toisen maan viranomaisille, kun he kohdistavat ruuhkamaksujen perimistä ulkomaan rekisterissä olevien autojen omistajien tai haltijoiden maksettavaksi.

Ruotsin edellinen hallitus selvitytti tilanteen ja teki tarvittavat muutosehdotukset ruuhkamaksuja koskevaan lainsäädäntöön. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettiin valtiopäiven käsiteltäväksi loppukesällä 2014.
Esityksen mukaan voidaan ruuhkamaksu (Tukholmassa ja Göteborgissa) sekä infrastruktuurimaksu (esimerkiksi uusilla silloilla valtatiellä no 50 Motalan lahti sekä moottoritie E4:llä Sundsvallfjärden) periä 1.1.2015 alkaen myös kaikilta ulkomaan rekisterissä olevilta autoilta.

Hallituksen esitys aiheutti paljon keskustelua, mutta esimerkiksi sosialidemokraatit olivat hallituksen esityksen kannalla.

Ruuhkamaksuja (trängselskatt) käytetään Ruotsissa suurkaupungeissa (Tukholma ja Göteborg). Maksua perustellaan ruuhkan aiheuttamisesta sekä yhteiskunnalle aiheutuvista ympäristöhaitoista ajettaessa ruuhka-aikana kaupungin keskusta-alueella.

Infrastruktuurimaksua voidaan Ruotsissa periä vain uusien siltojen, teiden tai tunneleiden käyttämisestä. Maksuilla katetaan rakentamisen aiheuttamia kustannuksia.
Jos tie, silta tai tunneli on jo rakennettu valmiiksi julkisin varoin ennen inframaksun voimaantuloa, jälkikäteen ei tieosuudelle voi inframaksua asettaa.

Tukholman ruuhkamaksu

Jokainen ajomatka Tukholman keskusta-alueelle ja sieltä ulos maksaa 10, 15 tai 20 kruunua maanantaista perjantaihin riippuen ajankohdasta. Maksua ei ole sidottu auton kokoon, massaan tai CO2-päästöön. Maksimissaan samalta autolta peritään 60 kruunua päivässä.

Maksun suuruus:

Kello Maksu

06:30–06:59 10 kr
07:00–07:29 15 kr
07:30–08:29 20 kr
08:30–08:59 15 kr
09:00–15:29 10 kr
15:30–15:59 15 kr
16:00–17:29 20 kr
17:30–17:59 15 kr
18:00–18:29 10 kr
18:30–06:29 0 kr

Tukholman ruuhkamaksualue ja maksuportit löytyvät täältä:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Trangselskatt-i-s...

Göteborgin ruuhkamaksut selviävät täältä: https://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trangselskatt...


Takaisin