Takaisin
Lahdossa_asiakkaalle_1.JPG

SE-Mäkinen mukana liikenneturvallisuutta edistävässä tutkimuksessa

SE-Mäkinen mukana liikenneturvallisuutta koskevasssa tutkimuksessa

Työterveyslaitos halusi edistää raskaan ajoneuvon turvallista ja taloudellista ajamista. Tutkimuksessa mitattiin kuljettajien kokemaa väsymystä, stressiä, ajovireyttä ja koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia ajovireyden kohottamiseen. SE-Mäkinen oli yksi tutkimukseen osallistuneista raskaan kaluston kuljetusyhtiöistä.

Tutkimuksessa selvisi, että

  • Kuljettajien ajonaikainen väsymys kohosi ajoittain ajoturvallisuutta vaarantavalle tasolle. Vireys ajon aikana oli matalimmillaan yövuorojakson ensimmäisen työvuoron yhdeksäntenä peräkkäisenä tuntina.
  • Kuljettajien arvioiden mukaan  ajonaikaista väsymystä aiheuttivat poikkeava vuorokaudenaika (yöaikaan ajaminen),  yövuoron pitkä kesto sekä  riittämätön uni ennen työvuoroa
  • Äärimmäisen voimakas väsymys oli kuitenkin harvinaista kaikissa ajovuorotyypeissä .Ensimmäisissä  yövuoroissa (yhdessä viidestä) kuljettajat arvioivat itsensä 'erittäin väsyneeksi' vähintään kerran työvuoron aikana. Väsymyksen riski oli silloin 4-8 -kertainen muihin ajojaksoihin verrattuna.
  • Ajosuoritukseen ei kuitenkaan vaikuta vain väsymys. Myös stressillä on vaikutusta.


Keskeisimpiä stressiä aiheuttavia tekijöitä olivat kuljettajien mukaan

  • huono ajokeli,  ongelmat ajoneuvon lastauksessa ja/tai purkamisessa sekä ongelmat yksityiselämässä.


Kuitenkin kuljettajat kokivat itsensä harvoin stressaantuneeksi tien päällä.

Tutkimuksessa selvisi,  että alkoholia ennen nukkumaanmenoa nauttineiden kuljettajien sykearvot olivat alkoholia ei-nauttineita korkeammat läpi koko unijakson.

Alkoholi kuormittaa kehoa, ja palautuminen väsymyksestä alkaa vasta neljännen nukutun tunnin jälkeen. Koska ensimmäiset neljä tuntia ovat unen palauttavuuden kannalta keskeisimmät, alkoholin vaikutuksen alaisuudessa nukuttu uni jää usein palauttavuudeltaan puutteelliseksi.

Selkeästi suosituin vireydenhallintakeinoja lakisääteisten taukojen aikana olivat kahvi ja energiajuomat, ajamisen tauottaminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen . Ajotaukoon  (ohjaamossa ) kuljettajat yhdistivät  usein, etenkin ensimmäisissä yövuoroissa, joko nokoset  tai ulkoilua. Sosiaalinen kanssakäyminen oli erityisen suosittu ajonaikainen vireydenhallintakeino yövuoroissa (etenkin peräkkäisissä yövuoroissa).

Tutkimukseen osallistuneiden kuljettajien raskaanliikenteen ajokokemus vaihteli 3-39 vuoteen,  ja he olivat toimineet ammattikuljettajina keskimäärin 15 vuotta.

Hyvin suunnitellun ja toteutetun koulutuksen avulla voidaan kuljettajia opastaa erilaisiin toimintatapoihin, joiden avulla ajon aikaista väysymystä voidaan torjua.


Takaisin