Takaisin
HCT.jpg

SE Mäkiselle Euroopan tehokkain autojenkuljetusyhdistelmä

Suomen maantieliikenteen säädökset maksimipituuden osalla ovat pysyneet muuttumattomana sitten vuoden 1997 moduulipäätöksen, jolloin suurin sallittu yhdistelmän pituus kasvoi 22,00 metristä 25,25 metriin. Tänä aikana SE Mäkinen on yhdessä päälirakennetoimittajien ja perävaunuvalmistajien kanssa onnistunut optimoimaan kalustorakenteen vallitsevalle mitoitukselle.
 
Vuodesta 2013 tieliikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on myöntänyt ajoneuvon maksimipituuksille ja massoille poikkeuslupia. Näiden ns. HCT (High Capasity Transport)  pilotointien avulla on ollut tarkoitus kerätä tietoja mahdollisten muutosten hyödyistä ja haitoista tulevaa lainsäädäntöä ajatellen.
 
Autojenkuljetuksissa käytetty kalusto on teknisesti monimutkainen avonainen rakenne. Kaluston kuormattavuus ja toisaalta kyky liikennöidä ahtaammassa jakeluliikenteessä asettavat rajoitteet täydellisen autojenkuljetusyhdistelmän designille. Nyt käyttöönotettu yhdistelmä täyttää nämä erinomaisesti.
 
Yhdistelmän kokonaispituus kuormattuna on 29,50 metriä. Hydraulisten jatkotasojen ja teleskooppisen väliaisan avulla kuormaamattomana pituus voidaan lyhentää 25,60 metriin. Vetoauton ohjaavan teliakselin avulla koko yhdistelmän kääntyvyys täyttää nykyisen kääntyvyyssäännön vaatimukset.
 
SE Mäkisen nyt operatiiviseen käyttöön ottaman uuden HCT yhdistelmän suorituskyky on merkittävä parannus nykyiseen. Yhdistelmän kuormauskapasiteetti on +24% suurempi. Tämän myötä myös ympäristövaikutukset ovat positiiviset. Päästöt kohdistettuna kuljetetulle autolle pienentyvät -15%.
 
SE Mäkisen toimitusjohtaja, Iiro Mäkinen luonnehti alkanutta HCT projektia seuraavasti:
 
 ”Autojenkuljetustoiminta on välinelaji – nyt HCT kokeilun kautta kurkoitamme tulevaisuuteen luomalla jäsentyneemmän ymmärryksen oikeasta tuotantovälineratkaisusta 2020-luvun Suomen autokaupan tarpeisiin.” 
 


Takaisin