Takaisin
Trafin_kukkaro.jpg

Trafi tukee autoilijoiden maksuilla muiden liikennemuotojen taksoja


 
Autoilijat maksavat  vuosittain yhteensä miljoonia euroja liian korkeita maksuja muun muassai ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinnistä sekä katsastusmaksuista. Sen sijaan merenkulun, ilmailun ja rautatieliikenteen taksat ovat olleet jo vuosia liian matalia. Menettely on lainvastainen.
 
Autoilijat ovat maksaneet yhteensä 38 miljoonaa euroa ylihintaa Trafin tieliikennepuolen palveluista vuosina 2010–2014. Asia käy ilmi Trafin sisäisistä laskelmista, jotka Yle Uutiset pyysi nähtäväkseen.

Maksuperustelain mukaan Trafi saa periä julkishallinnollisista palveluista vain omakustannehinnan. Tällaisia palveluja ovat mm.ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinti ja liikennekäytöstä poistaminen sekä käyttöönotto.

Asiakkaalle koituvalla maksulla saa pääsääntöisesti kattaa vain palvelun tuottamisesta aiheutuneet kulut.

Trafin YLE:lle luovuttamista tiedoista kuitenkin selviää, että tieliikenteen palveluissa voittoa on syntynyt vuosittain 5–10 miljoonaa euroa koko viraston olemassaolon ajan, eli viimeiset viisi vuotta.

– Pitää paikkansa, että liikennemuotojen kustannusvastaavuudet eivät ole kaikki 100:aa prosenttia, kuten maksuperustelaki edellyttäisi. Etenemme koko ajan siihen suuntaan, sanoo Trafin pääjohtaja Kari Wihlman, jonka liikenne- ja viestintäministeriö nuimitti Trafin pääjohtajaksi toiselle viisivuotiskaudelle viime viikolla. Wihlman on koulutukseltaan juristi.

Ylihinta jää piiloon

Asiakkaat eivät todennäköisesti ole huomanneet ylihintaa, arvelee YLE. Syy on selkeä - Trafin tavallisimmat tieliikenteen maksut ovat pieniä.

Esimerkiksi ajokortin rekisteröinti maksaa 12 euroa. Maksusta jäi Trafille voittoa noin 0,7 euroa per ajokortti vuonna 2013. Ajokortteja rekisteröitiin noin 370 000, joten ylijäämää ajokorteista kertyi noin 260 000 euroa. Ylijäämää syntyy edelleen, vaikka ajokortin rekisteröintihintaa on alennettu jo pariin otteeseen viime vuosina.

Myös eduskunnan päättämä katsastustoiminnan maksu on ollut liian korkea. Vuonna 2013 katsastuksen valvonta tuotti ylijäämää 1,4 miljoonaa euroa Trafille. Parhaillaan eduskunta käsittelee lakiesitystä maksun pienentämiseksi.

"Hinnoittelu ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä se on tehtävä nettobudjetoinnin pojalta. Siinä on päätettävä asiakasmaksun suuruus, ennen kuin tiedetään, kuinka paljon palvelulle on kysyntää. Myös kulut voivat muuttua, sillä digitalisointi ja toimintojen kilpailuttaminen tuovat säästöjä"..
"Tämän kanssa on elettävä isossa virastossa. Meillä on 380 maksullista toimintoa ja suoritetta. Väkisin tulee tilanteita, että yhdeltä kantilta katsottuna kustannusvastaavuus ei mene ihan 100 prosenttiin", myöntää Wihlman. 

Autoilijat maksavat muiden laskuja

Maksun ja kustrannusten vastaavuuden arviointi ei ole kuitenkaan ainoa ongelma.
Merenkulun, rautateiden ja ilmailun osalta Trafin toiminta on tappiollista. Maksut euvät kata aiheutuvia kustannuksia. Niinpä autoilijoilta perityillä maksuilla tuetaan muita liikennemuotoja. Risitikkäinen subventio on kuitenkin laissa kielletty.

"Sitä ei tapahdu niin paljoa, eikä se ole mitään yksittäistä asiakasryhmää niin väärin kohteleva, että talon sisällä tai ulkopuolella olisi esimerkiksi tarkastajien toimesta arvioitu, että maksuperustelain henkeä rikottaisiin tai toimittaisiin muutoin väärin", kertoo Wihlman YLE:n haastattelemana.  "Trafi on saanut "puhtaat tilintarkastuskertomukset  jokaisena vuonna".
.
Asiaan ei ole puututtu , vaikka tieliikenteestä yli jääneitä rahoja on käytetty myös sellaisten kulujen hoitamiseen, johon eduskunnan pitäisi antaa rahaa valtion budjetista. Tällainen on esimerkiksi ilmailualan yhteistyöelimen Eurocontrolin jäsenmaksu, joka siirtyi Trafin hoidettavaksi liikenne- ja viestintäministeriöltä vuonna 2012.
Trafi saa budjettirahaa jäsenmaksua varten kolme miljoonaa euroa, vaikka maksu on noussut jo 3,5 miljoonaan.

Yksittäiset autoilijat rahoittavat osaltaan pieninä puroina ilmailun lennonvarmistustoiminnan kuluja, vaikka ne kuuluisi maksaa eduskunnan budjettirahalla.

Ongelma korjaantuu hitaasti

Trafi kertoo yrittäneensä korjata vääristymiä pitkään. Ensi vuonna ilmailun, merenkulun ja rautateiden taksat nousevatkin lähemmäs todellista hintaansa. Suuria harppauksia ei kuitenkaan Trafin mukaan voi tehdä, sillä maksukorotukset haittaavat vientiteollisuutta.

"Nyt pitää mennä määrätietoisesti ja harkiten, ilman isoja poukkoilevia liikkeitä kohden sitä, että kaikkien osalta oltaisiin kustannusvastaavuudessa. Yksittäiset moninkertaiset hinnankorotukset saattaisivat olla monelle elinkeinolle ja yritykselle katastrofaalisia tässä tilanteessa", muistuttaa Wihlman.

Ministeri haluaa nopeasti kirjallisen selvityksen

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (kok.) on pyytänyt YLE:n uutisen jälkeen Trafilta selvityksen autoilijoilta perityistä liikamaksuista.

Risikko kertoo, että Trafista on jo saatu alustavia tietoja. "Tilintarkastajat ovat aikoinansa tämän asian myös selvittäneet, eikä asiassa pitäisi olla mitään huomautettavaa".  Risikko aikoo käydä Trafin kanssa keskustelun, miten maksukäytäntöjä voisi muuttaa, ettei näin toimittaisi vastaisuudessa.
 
 


Takaisin