Takaisin
Ohituskielto.jpg

Tunnetaanko liikennemerkit ja -säännöt?

Autoa ajavat tuntevat liikennemerkit  - mutta puutteitakin on

Vaikka henkilöautoa ajavat  tuntevat liikennesäännöt ja –merkit polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita paremmin, puutteita on heidänkin tiedoissaan.


Tilanteesta kertoo uusin Liikenneturvan tutkimus. Sen tutkimusaineisto kerättiin internet-kyselynä. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2001, silloin henkilökohtaisin haastatteluin.

Tietämys on lisääntynyt edellisestä, vuoden 2001 mittauksesta, mutta yllättäviä seikkoja paljastui tälläkin kertaa.

Esimerkiksi:

• Autoilijoista 5 % ei tiennyt kärkikolmion merkitystä, (ei autoilevista 30 %)
• Autoilijoista 4 % ei tuntenutt maantietunnelia osoittavaa liikennemerkkiä, ja joka kolmas autoilija ei tiennyt, että tunnelimerkin alueella U-käännös on kielletty.
• Kaikista autoilijoista 41  % ei tiennyt kuorma-autolla ohittaminen kielletty liikennemerkin oikeaa merkitystä (ei-autoilijoista 45 %)
• Autoilijoista 18 % ei tuntenut liikennemerkkiä, joka osoittaa etuajo-oikeuden päättyvän.

Sääntötuntemus on parempaa paljon (yli 20 000 km/v) ajavien keskuudessa verrattuna tätä vähemmän ajaviin.

Koska naiset yleensä ajavat autoa vähemmän kuin miehet, heidän tiedoissaan ja taidoissaan on enemmän puutteita. Syynä on nimenomaan ajokilometrimäärän mukanaan tuona harjaantuminen. Se selviää, kun vähän ajavia miehiä verrataan vähän ajaviin naisiin.

Tulokset ovat tietysti riippuvaisia myös siitä, kuinka kirjaimellisesti tulkitaan oikea ja väärä vastaus.
Esimerkiksi kuorma-autolla ohittamisen kieltävä liikennemerkki saatetaan ymmärtää koskevan vain kuorma-autolta näyttäviä ajoneuvoja. Kuitenkin osa raskaammista pakettiautoista ja matkailuautoista on voitu rekisteröidä kuorma-autoiksi. Silloin ohituskieltomerkki koskee niitäkin.

Eri liikennerikkomusten vakavuus

Vastaajilta kysyttiin myös arvioita erilaisten liikennerikkomusten vakavuudesta. Arviointi tapahtui viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat erittäin lievä (1) ja erittäin vakava (5).

Rattijuopumusta pidettiin kaikkein vakavimpana liikennerikkomuksena. Kaikista vastaajista 93 % ja ajokortillisista lähes 94 % piti sitä erittäin vakavana.
Myös ajoa päin punaista ja ajokortitta ajoa pidettiin erityisen vakavina (keskiarvot  4,3 ja 4,1).

Lievimpänä liikennerikkomuksena ajokortilliset vastaajat pitivät alle 15 km/h ylinopeudella ajoa. Vain neljännes (26 %) piti sitä vakavana tai erittäin vakavana (ka 2,8).

Pienet ylinopeudet ovat yleisiä,  ja todennäköisesti  suurin osa vastaajista ajaa itsekin silloin tällöin pientä ylinopeutta.

Naiset suhtautuivat lähes kaikkiin rikkomuksiin miehiä ankarammin. Erityisen selkeä oli ero arvioitaessa turvavyön käyttämisen laiminlyömistä sekä ajamista liian lähellä edellä ajavaa autoa..

Ainoastaan punaista päin ajamiseen ja kävelemiseen suhtautumisessa ei miesten ja naoisten välillä ollut eroa.

Erilaisten liikennesääntöjen tuntemisesta sekä liikennerikkomusten koetusta vakavuudesta kertovat oheiset taulukot:


 


Takaisin