Takaisin
Volvon_pilvipalvelu.jpg

Volvo Cars kehittää mobiiliverkon avulla liikenteen turvallisuuspalveluja

19.3.2014
Volvo Cars yhdessä Ruotsin ja Norjan tielaitosten kanssa on käynnistämässä kokeiluprojektia, jossa tiellä ajavien autojen avulla kerätään ajantasaista tietoja tienpinnan olosuhteista. Tiedot siirretään autoista pilvipalveluun ja jaetaan sieltä tarvittaessa varoituksina autoilijoille.

 

  • Pilottiprojekti on yksi ensimmäisistä käytännön esimerkeistä siitä, kuinka autojen välinen ja ympäristön kommunikointi voidaan järjestää. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen, kertoo Erik Israelsson, joka toimii Volvo Carsissa koordinoidun älyliikenteen projektijohtajana.

 
Kokeiluprojektissa kerätään tietoja tienpinnan keliolosuhteista ja niiden muutoksista. Kokeilussa on tällä hetkellä mukana 50 testiautoa. Ensi talvena määrää lisätään huomattavasti. Tavoitteena on kehittää palvelu, jota asiakkaat voivat käyttää muutaman vuoden päästä.
 
Kun jokin Volvon testiautoista havaitsee tienpinnan olevan jäinen tai muuttuvan hyvin liukkaaksi, tieto välitetään Volvo Carsin tietokantaan mobiiliverkon avulla. Sieltä tieto jaetaan välittömästi autoihin, jotka ovat lähestymässä liukasta aluetta. Kuljettaja voi sovittaa heti ajonopeutensa olosuhteita vastaavaksi ja välttää näin mahdollisen vaaratilanteen.

Kuljettajaa varoitetaan lähestyvästä liukkaudesta kojetaulussa näkyvän varoituksen avulla. Varoitukset on luokiteltu vaarallisuustason mukaan, jolloin otetaan huomioon myös ajoneuvon kulloinenkin vauhti ja tienpinnan olosuhteet
.
Tieto liukkaasta tienpinnasta lähetetään myös tiehallinnolle. Näin autoista saatu tieto tyäydentää kiinteiden kelin mittausasemien antamaa tietoa. Tien kunnossapidosta vastaavat voivat aikaisempaa paremmin tiedoin tehdä päätöksiä siitä, millaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä liukkauden torjumiseksi.

Kun olosuhteita mittaavien autojen määrä on suuri, tiehallinnon informaation laatu ja tarkkuus paranee. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa sekä tienpidon avulla että aikaisempaa täsmällisemmin kelivaroituksin. Samalla hiekoitusta ja suolausta voidaan kohdistaa täsmällisemmin. Se puolestaan säästää ympäristöä.

Volvo Cars pitää tärkeänä, että auton käyttäjien yksityisyyttä ei rikota. Siksi järjestelmässä ei anneta tiehallinnolle tietoa yksittäisestä autosta, ja tiehallinnolle välitetään tietoaa ainoastaan tienpinnan keliolosuhteista, korostetaan Volvo Carsissa.

Kokeilussa tiedot kerätään Volvon pilvipalveluun. Liukkautta koskeva informaatio on ensimmäinen turvallisuuden lisäämiseen kehitettävistä pilvipalveluista. Tämä on kuitenkin vain alkua tulevasta. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja muita pitkälle kehitettyjä kommunikaatioratkaisuja.

Volvo Cars haluaa, ettei kukaan Volvolla ajava kuole tai vammaudu vakavasti liikenneonnettomuuksissa vuonna 2020.


Takaisin