Takaisin
Romutuskampanja.jpg

Romutuspalkkio on yksi keino uudistaa autokantaa

Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle esityksen autojen romutuspalkkiokokeilun järjestämiseksi. Tavoitteena on autokannan nuorentamianen.

Valtion romutuspalkkiota koskevan kokeilun avulla tavoitellaan myös
liikenteen päästöjen alentamista sekä liikenneturvallisuuden lisäämistä. Lisäksi kokeilua on perusteltu sillä, että se  tukee kasvua ja työllisyyttä sekä lisää valtion autoverosta saatavia verotuloja. Keskimääräinen uudesta autosta valtion saama verotulo on  ollut 7 500 euroa.

Valtiovarainministeriössä ollaan siis valmiita sijoittamaan 1000 euroa, jotta saataisiin enemmän. Autoverotusta romutuspalkkio ei muuta millään tavalla.

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, se tarkoittaa, että kierrättäessään vanhan autonsa, ostaja saisi 1 500 euron alennuksen uuden auton hankinnan yhteydessä.

Hinnan alennuksesta  1 000 euroa on valtion ja 500 euroa autojen maahantuojien rahoittamaa.

Autotuojat ja Suomen Autokierrätys ovat arvioineet, että kierrätykseen saadaan kampanjan ansiosta n. 6 000-10 000 autoa normaalia enemmän. Kenties puolet vanhan auton kierrättäneistä päätyy hankkimaan uuden vähäpäästöisen auton. Se merkitsisi noin 3 000 - 5000 uuden auton lisämyyntiä.

Kesällä lausunnolla olleen hallituksen esitysluonnoksen mukaan romutuspalkkion ehtona oli, että oli ollut saman omistajan hallussa 425 päivää (1v 2 kk) ennen kierrätykseen viemistä.

Autokanta todella vanhaa, mutta romutusmäärä on vähentynyt

Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä Suomessa on yli 20 vuotta, kun EU-maiden keskiarvo on 15 vuotta. Liikennekäytössä on Suomessa o  802 000 yli 15 vuotta vanhaa autoa.

Vuonna 2013 Suomessa kirjoitettiin Suomessa 61 687 romutustodistusta. Autoista henkilöautoja oli 57 324 kappaletta. . Edellisvuoteen verrattuna romutusten määrä laski 5,2 prosenttia.

Ajoneuvorekisterissä haamuautoja

Viime vuoden lopussa Suomen ajoneuvorekisterissä oli 664 801 liikennekäytöstä poistettua autoa, keski-iältään 22,3 vuotta. ”Näistä yli puoli miljoonaa on ns. haamuautoja. Sillä tarkoitetaan autoja, jotka on poistettu liikennekäytöstä mutta ei rekisteristä”, kertoo Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen. Hänen mukaansa  osa autoista on romutettu, osa makaa pihojen perällä ja osa on viety mm. Afrikkaan.

Auton poisto lopullisesti rekisteristä

Auton saa lopullisesti pois ajoneuvorekisteristä toimittamalla sen Suomen Autokierrätyksen viralliseen vastaanottopisteeseen, jossa autosta kirjoitetaan romutustodistus. Romutustodistus varmistaa sen, ettei autoa voi enää rekisteröidä liikenteeseen. Lisäksi vuotuinen ajoneuvovero ja liikennevakuutus päättyvät automaattisesti.

Auton kierrätys on viimeiselle omistajalle maksutonta. Tänä päivänä autoista voidaan kierrättää tai hyötykäyttää yli 95 %.
 


Takaisin