Takaisin
Romutuskokeilupalkkio_2.jpg

Romutuspalkkion ehtoja väljennettiin

Hallitus antaa eduskunnalle 25.11.2014 lakiesityksen romuautopalkkiota koskevasta kokeilusta. Siinä valtio antaisi uuden henkilöauton ostajalle 1 000 euroa, minkä lisäksi auton maahantuoja antaisi vapaaehtoisesti ostajalle 500 euroa. 

Romutuspalkkioon sisältyvä valtionavustus toteutettaisiin ostettavan auton kauppahinnan alennuksena. Avustus ei näin ollen millään tavalla liittyisi autoverotukseen. Hyvityksen kohteena olevista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Lakiesityksen perusteluista ilmenee, että valtion budjetista maksettava 3 miljoonan euron tukiraha toisi kuitenkin valtion kassaan tätä enemmän rahaa. Lisäksi uusien autojen myynnin kasvu vaikuttaisi myönteisesti autokaupan työllisyystilanteeseen. Samalla autokantaan saataisiin lisää uusia autoja. Niiden CO2-päästöt olisivat pienemmät kuin romutettavien autojen keskimääräiset päästöt, ja lisäksi autot olisivat turvallisuusominaisuuksiltaan aivan eri luokkaa kuin romutettavat autot.

Romutuskokeilu on tarkoitettu otettavaksi käyttöön "1 päivänä heinäkuuta 2015 ja olemaan käytössä 31 päivään joulukuuta 2015". Komission on hyväksyttävä lakiehdotuksessa tarkoitettu romutuspalkkiokokeilu ennen sen käyttöönottoa.

Avustus voitaisiin lakiesityksen mukaan myöntää sille, joka hankkii uuden aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, jos hän
samalla on toimittanut omistamansa vähintään 10 vuotta käytössä olleen henkilöauton romutettavaksi viralliseen kierrätyspisteeseen.

Romutuspalkkio voitaisiin maksaa vain uuden henkilöauton
(CO2-päästöltää max 120 g/km)  hankintaa varten. On huomattava, että uudella henkilöautolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti autoverolain 10 §:n mukaisesti autoa, joka ei ollut rekisteröitynä tai käytössä.
Tämä määritelmä on peräisin autoverolaista, jossa uudeksi määritellään alle 6 kk vanha ja alle 6 000 km ajettu Suomeen ensirekisteröitävä auto. Määritelmän mukaisen autoliikkeen esittelyauton ostaja voisi siten myös olla tuen saaja, vaikka asiaa ei ole selkeästi lakiesityksessä mainittu.

Romutuskohteena olevan auton ei tarvitse olla juuri romutusta ennen liikennekäytössä. Romuttajan on kuitenkin varmistettava, että auto on joskus ollut romutustukeen oikeutetun omistuksessa ja  liikennekäytössä vähintään 10 vuoden ajan. Omistuksen pitoaikaa koskeva määräys on näin ollen poistettu. Tuen saajan ei tarvitse olla yksityishenkilö. Samaan autoon voidaan myöntää vain yksi tuki.

Sama henkilö voi saada tuen useammankin uuden auton hankintaan, mutta jokaista hankittavaa auto kohden tulee olla tuen ehdot täyttävä romutettava auto.

Auton myynyt jälleenmyyjä veloittaa lakiesityksen mukaan hyvityksen autojen maahantuojalta, joka perii valtionavustuksena maksetun
1 000 euron hyvityksen Trafilta.

Lakiesityksessä mainittu romutustukikokeilun päivämäärä on ilmeisesti viitteellinen. Ehkä Suomen valtiopyrkii hakemaan EU:lta tukea romutuskokeilua varten. Siksi romutustukea koskevan kokeilun  voimaantulon ajankohta riippuu EU:n komission päätöksenteon nopeudesta.

Kuitenkin lakiesityksessä todetaan, että lakiesitys tulisi saada voimaan mahdollisimman pian.Lakiesityksessä ei edellytetä, että sen voimaantulon ehtona olisi mahdollisesti EU:lta saatu tuki. Lain perusteluissa puhutaan vain tiedonannosta EUn komissiolle (notifikaatio).

Katso aikaisemmin  18.11.2014 julkaisemamme uutinen samasta asiasta:


Takaisin